Heeft u FIBROMYALGIE?

Fibromyalgie kan het leven ingrijpend veranderen. Naast pijn, vermoeidheid en stijfheid zijn er vaak klachten over hoofdpijn en slecht slapen. De diagnose is moeilijk te stellen omdat er aan de buitenkant van het lichaam weinig of niets te zien is. Daarom worden de klachten niet altijd even serieus genomen. Bovendien is Fibromyalgie een syndroom met een grillig verloop. De ene dag gaat het goed, de volgende dag is het mis. Anderen begrijpen dat niet altijd. Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Het is een aandoening die zich uit in de weke delen van het bewegingsapparaat. Voor deze pijn is geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden. De klachten verschillen van persoon tot persoon. Pijn en vermoeidheid zijn klachten die hierbij het meest op de voorgrond treden.

Veel mensen krijgen te horen dat ze ermee moeten leren leven en zijn bang dat het tussen de oren zit … en dat is waar!!  Uit baanbrekende onderzoeken komt naar voren dat deze onverklaarde pijn wel kan worden verklaard! Hoe? Door een ontregelt limbisch systeem. Het limbisch systeem is een gebied in de hersenen ( tussen de oren …) waar verschillende functies geregeld worden. Door stress of door (vaak onbewuste) negatieve emoties wordt het limbische systeem ontregeld. Hierdoor kunnen één of meer van de klachten uit de tweede kolom ontstaan.

Functies

 

disfuncties
·         Pijn regulatie ·         Chronische pijn
·         Motivatieregulatie ·         Vermoeidheid
·         Emotieregulatie ·         Prikkelbaarheid
·         Stemming ·         Angst, depressie
·         Aandacht ·         Concentratiezwakte
·         Geheugen ·         Vergeetachtigheid
·         Ademhaling ·         Hyperventilatie
·         gevoel ·         gespannenheid
·         autonoom ·         hartkloppingen/buikklachten
·         zintuigen ·         overgevoelig voor licht en geluid
·         slaap ·         slaapstoornis

Dit zijn juist de klachten die veel voorkomen bij Fybromyalgie!

De behandeling:

Educatie:

  • wat is Fibromyalgie?
  • wat betekent Fibromyalgie voor mij?
  • Hoe werkt het limbische systeem?
  • welke emoties spelen een rol en op welke manier?
  • Fibromyalgie en stress

kloppen de gedacht die ik over pijn en fibromyalgie heb wel met de werkelijkheid?

  • U krijgt verschillende ontspanningstechnieken en ademhalingstechnieken.
  • Als u slecht slaapt krijgt u slimme slaaptips.
  • Wij geven u ergonomische adviezen.
  • Uw lichamelijke conditie wordt verbeterd. Heel gedoseerd worden uw spieren getraind volgens een opbouwend schema wat bij u past.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact  met ons op of meldt u aan via het aanmeldingsformulier