Vergoeding

Beweegpunt Heiloo heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Vergoeding door uw zorgverzekeraar:

Onze therapieën worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt echter per verzekering en per pakket. Controleer daarom de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar om de dekking te controleren.
Op website van VvOCM kunt u zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende pakket.

Zonder verwijzing:

U kunt zonder tussenkomst van een arts bij ons terecht voor behandelingen. Indien u echter op verwijzing van uw behandelend arts bij ons onder behandeling komt, is een verwijsbrief noodzakelijk.

TARIEVEN ZONDER VERGOEDING 2018
Behandeling in praktijk 30 minuten € 35,-
Behandeling aan huis 30 minuten € 45,-
Behandeling psychosomatiek 30 minuten € 45,-
Intake en onderzoek in de praktijk 30 minuten € 45,-
Screening 10 minuten € 15,-
Screening aan huis 10 minuten € 25,-
Intake en onderzoek na screening 30 minuten € 45,-
Intake en onderzoek na screening aan huis 30 minuten € 55,-
Intake en onderzoek na verwijzing 30 minuten € 35,-
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 45 minuten € 60,-
Zwangerschapscursus kort 120 minuten € 120,-
BEDRIJFSOEFENTHERAPIE 2018
Uurtarief:
Tarief per uur € 95,-
Individuele check op de werkplek (preventief):
Prijs per persoon, inclusief nabespreken checklist € 65,-
Werkplekonderzoek (bij klachten):
Kantoorwerkplek, prijs inclusief verslag € 280,-
Fysieke beroepen, prijs per uur € 95,-
Therapeutische begeleiding op de werkplek:
Prijs per sessie, inclusief schriftelijke terugkoppeling € 125,-
Open spreekuur bedrijfsoefentherapeut:
Bij u op locatie, minimaal 2 dagdelen per maand prijs is maatwerk

Trainingen:

Gezond achter het beeldscherm (kantoor) – prijs is maatwerk
Gezond bewegen op de werkplek (fysieke beroepen) – prijs is maatwerk

Verdiepende RI&E (risico inventarisatie & evaluatie):

Verdiepende RI&E Beeldschermwerk – prijs is maatwerk
Verdiepende RI&E Fysieke beroepen – prijs is maatwerk

De bedragen zijn exclusief BTW (21%), reistijd (€ 47,50 per uur) en reiskosten (€ 0,35 per km).
Kijk voor de tarieven voor Fit4riding op onze website www.fit4riding.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact  met ons op of meldt u aan via het aanmeldingsformulier