Onverklaarde klachten-SOLK

SOLK staat voor: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Ongeveer de helft van de mensen die de huisarts of specialist bezoekt heeft last van onverklaarde klachten. Hiermee wordt bedoeld dat er lichamelijk klachten zijn die al langere tijd bestaan, zonder duidelijk aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Voorbeelden zijn:

 • ernstige vermoeidheid
 • buikpijn of buikkrampen
 • darmklachten, zoals diarree, verstopping, winderigheid
 • maagklachten, misselijkheid
 • (lage) rugpijn en andere spier- en/of gewrichtspijnen
 • hoofdpijn of nekpijn
 • duizeligheid of evenwichtsproblemen
 • hartkloppingen
 • pijn op de borst
 • pijn na een aandoening of blessure die langer blijft dan verwacht

Deze klachten komen vaak voor in combinatie met psychische klachten, zoals:

 • stemmingsklachten (somberheid, depressie)
 • angst- en/of paniekklachten
 • overspannenheid of burn-out
 • concentratieproblemen
 • slaapproblemen

Vaak voelen mensen met onverklaarde klachten zich onbegrepen of niet serieus genomen. Iemands leven kan er volledig door veranderen.

Veel mensen krijgen te horen dat ze ermee moeten leren leven en zijn bang dat het tussen de oren zit … en dat is waar!! Uit recente onderzoeken is gebleken dat deze onverklaarde klachten wel verklaard kunnen worden. Hoe? Door een ontregelt limbisch systeem. Het limbisch systeem is een gebied in de hersenen ( tussen de oren…) waar denken voelen en gedrag samen komen. In dit gebied worden verschillende functies geregeld. ( zie onderstaande tabel linker kolom) Door stress of door ( vaak onbewuste) negatieve emoties wordt het limbische systeem ontregeld. Hierdoor kunnen één of meer van de klachten uit onderstaande tweede kolom ontstaan.

Functies

 

disfuncties
·         Pijn regulatie ·         Chronische pijn
·         Motivatieregulatie ·         Vermoeidheid
·         Emotieregulatie ·         Prikkelbaarheid
·         Stemming ·         Angst, depressie
·         Aandacht ·         Concentratiezwakte
·         Geheugen ·         Vergeetachtigheid
·         Ademhaling ·         Hyperventilatie
·         gevoel ·         gespannenheid
·         autonoom ·         hartkloppingen/buikklachten
·         zintuigen ·         overgevoelig voor licht en geluid
·         slaap ·         slaapstoornis

Behandeling bij SOLK? 

 • Educatie; werking van het limbische systeem
 • Opzoek gaan naar de stressor
 • Neutraliseren van de stressor
 • Ontspannings en ademhalingstechnieken

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact  met ons op of meldt u aan via het aanmeldingsformulier